www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Bouwgarant Bouwgarant
Keurmerk voor aannemers die zich houden aan klantgerichte gedragsregels en beschikken over de juiste diploma?s en aantoonbare ervaring. Eigendom van en uitgegeven door de Stichting BouwGarant   Website

FSC FSC
Keurmerk voor houtproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Eigendom van Forest Stewardship Council (www.fscnl.org), en uitgegeven door certificatie-instellingen die onder toezicht van FSC opereren   Website

Meer Links

WaarborgHolland WaarborgHolland
Voor onderzoek en stempeling van uw voorwerpen van edelmetaal
waarborgHollnd Onderzoekt het gehalte van voorwerpen van edelmetaal en voorziet deze van de vereiste wettelijke keurtekens...
http://www.waarborg.nl/index.html

SCM-keurmerk SCM-keurmerk
Keurmerk voor anti-diefstalsystemen voor motorrijtuigen, en erkenningsregeling voor bedrijven die deze systemen inbouwen. Eigendom van en uitgegeven door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging...
http://www.scm.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen Politiekeurmerk Veilig Wonen
Keurmerk voor de veiligheid (inbraak, brand, sociale veiligheid) van woonwijken, woningcomplexen en woningen eigendom van Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties; in beheer bij het Nationaal...
http://www.politiekeurmerk.nl

NOC*NSF Keurcertificaat NOC*NSF Keurcertificaat
Keurmerk voor sportaccommodaties die voldoen aan diverse eisen op het gebied van gebruikseigenschappen, waar onder veiligheid. Eigendom van en uitgegeven door het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA...
http://www.isa-sport.com

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe. Dat is mede het werk van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Deze stichting richt...
http://www.sktb.nl

GIW-certificaat GIW-certificaat
Waarborgcertificaat voor woningbouw; geeft dekking tegen insolvabiliteitrisico tijdens de bouw en waarborg voor herstel van gebreken na oplevering
http://www.giw.nl

ANWB-erkend ANWB-erkend
Keurmerk voor accommodaties en diensten op het gebied van vervoer, recreatie en toerisme. Eigendom van en uitgegeven door ANWB (www.anwb.nl, kijk bij Over ANWB en Wat doet de ANWB)...
http://www.anwb.nl

KEMA-KEUR KEMA-KEUR
Dit keurmerk garandeert dat een product op elektrische veiligheid is gekeurd. Door jaarlijkse controles en regelmatige marktinspecties controleert KEMA of het product voldoet aan de juiste normen. In tegenstelling...
http://www.kema.nl